Aan de leerlingen 6 de jaar zorg!
Met een brede lach en soms een kleine traan hebben wij genoten van jullie filmpjes, gedichtjes, collages,…
Maar meer dan ooit tevoren zijn wij ervan overtuigd dat jullie er zullen staan in de zorg, met de juiste attitude en ingesteldheid.
Jullie zijn er klaar voor!!    Proficiat!!


Ervaar Thuiszorg biedt leerlingen de mogelijkheid om te ervaren wat het betekent om als professionele hulpverlener te werken in de thuiszorg. Tussen 2017 en nu maakten ongeveer 1.850 leerlingen gebruik van deze opportuniteit. Vier jaar op rij proefden ze van live workshops die werden gegeven door de diverse Limburgse thuiszorgdiensten. Voor de vijfde editie werd het project noodgedwongen in een geslaagd digitaal jasje gestoken.


Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak

In een normaal schooljaar bestaat Ervaar Thuiszorg uit een proces dat start in de klas met het bespreken van één of meerdere video’s over thuiszorg, gevolgd door een deelname aan een fysieke beurs en nadien de terugkoppeling en het bekijken en bespreken van de overige filmpjes. Dit jaar moest er creatief omgesprongen worden met het originele concept. Tijdens deze speciale coronaproof editie kozen de organisatoren daarom voor een methode waarbij leerlingen apart of in kleine groepen opdrachten uitvoerden die hen op alternatieve wijze lieten proeven van het werken in de thuiszorg.

 

Tijdens afrondingsmomenten op 27 april, 18 mei of 1 juni stelden de klasgroepen hun ervaringen digitaal voor aan een panel van mensen uit de zorgsector dat bestond uit medewerkers van Familiehulp, I-Mens, Samen Ferm en Welzijnsregio. De groepen deden dit aan de hand van zelfgemaakte video’s, liedjes, presentaties of op andere – zelfgekozen – manieren. Ze kregen tot slot de mogelijkheid om in dialoog te gaan met de mensen uit het werkveld, om vragen te stellen die eventueel onbeantwoord waren gebleven en om hun Ervaar Thuiszorg-proces te bespreken.


Ervaar Thuiszorg moet tekort aan stageplaatsen wegwerken

Het project ontstond uit onderling overleg tussen de afgevaardigden van onze Limburgse scholen en thuiszorgdiensten. Daaruit bleek al snel dat er in onze provincie onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn in de thuiszorg. Dit maakte het onmogelijk om zowel leerlingen van het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg als leerlingen van het 6de jaar Verzorging via een stage kennis te laten maken met thuiszorg.

Een stageplanningssysteem moest de beschikbare plaatsen vervolgens zo optimaal mogelijk invullen, maar in realiteit betekende dit dat er enkel ruimte was voor leerlingen uit het 7de jaar. Omdat leerlingen van het 6de jaar Verzorging voor een belangrijke studiekeuze staan, werd er voor hen gezocht naar een alternatief. Ervaar Thuiszorg, een project in samenwerking met de thuiszorgdiensten, vloeide hieruit voort.

“Het samenwerkingsverband dat de provincie Limburg en de zorgsector in 2017 zijn aangegaan om Ervaar Thuiszorg te realiseren, is uniek. De volledige sector is betrokken in het project, zonder uitzonderingen”, zegt gedeputeerde van Onderwijs, Bert Lambrechts. “Het gemeenschappelijke doel was en is nog steeds om alle leerlingen uit zorgrichtingen in contact te laten komen met het werkveld en de daarbij horende taken en verwachtingen. Leerlingen die een stage mislopen, krijgen op die manier de kans om toch een bewuste studiekeuze maken”, voegt hij nog tevreden toe.

De thuiszorgdiensten Familiehulp, Welzijnsregio, i-mens en Ferm vullen gezamenlijk verder aan: “We merken binnen de thuiszorgdiensten bovendien op dat er geen wachtlijsten zijn bij vacatures uit de zorgsector. Daarom wensen we eveneens kenbaar te maken dat men binnen de thuiszorg altijd extra mensen kan gebruiken en dat kandidaten, waaronder ook afstuderende leerlingen, steeds mogen solliciteren. Thuiszorg staat binnen alle Limburgse diensten voor zorg en ondersteuning, zowel op fysiek en lichamelijk als mentaal en praktisch (huishouden, boodschappen, was en strijk) vlak. Onze sector kan heel veel voor de mensen betekenen, maar dat is helaas niet altijd even goed zichtbaar doordat we onze ondersteuning bij de families thuis aanbieden. De kracht en meerwaarde van de diensten gezinszorg willen we daarom via Ervaar Thuiszorg verder in de kijker zetten.”


Deel van een groter geheel

Ervaar Thuiszorg maakt deel uit van Uniform. Dit overkoepelend initiatief van de provincie Limburg moet de brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, onder meer bij het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren, … Dit voor zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als aanverwant onderwijs. 

 

Het initiatief is in het leven geroepen om de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer verder op elkaar af te stemmen. Uniform moet daarnaast bijdragen aan de kwaliteit van diverse opleidingen, stages en werkervaringen in het secundair onderwijs – en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid door samen te werken aan dezelfde doelen en te werken aan objectivering. Op dit moment ligt de focus daarbij op drie verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie. 

“Uniform wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen de onderwijsbehoeften en de behoeften van de betrokken sector. In een eerste fase leidde de ontwikkeling van uniforme begeleidingsdocumenten voor het leren op een werkplek tot het ontstaan van diverse werkgroepen, waaronder dus de werkgroep Thuiszorg”, besluit gedeputeerde van Onderwijs, Bert Lambrechts.


Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe