Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit jaar weer Ervaar thuiszorg

Als school ontvingen jullie een mailtje waarbij werd gevraagd om het pakket van vorig schooljaar in traject op te nemen en dus te starten.

Fijn als je ondertussen hiermee aan de slag bent gegaan!

De ‘Covid-editie’ van 2021 bleek voor heel wat scholen evenzeer een meerwaarde, voor sommigen was dit minder evident. Een goede voorbereiding met de betrokken leerkrachten bleek ook zeker een troef! Fijn om te zien hoe leerlingen betrokken en nieuwsgierig hun vragen lanceerden! 

Dit schooljaar gaan we opnieuw live, zij het in een iets andere vorm.

We zullen namelijk, bij name van overgangsjaar, Ervaar Thuiszorg '22 waar mogelijk laten samenlopen met de ZORGBEROEPENRALLY.   


Ervaar thuiszorg 2022 zit er intussen op!


Deel van een groter geheel

Ervaar Thuiszorg maakt deel uit van Uniform. Dit overkoepelend initiatief van de provincie Limburg moet de brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, onder meer bij het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren, … Dit voor zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als aanverwant onderwijs. 

 

Het initiatief is in het leven geroepen om de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer verder op elkaar af te stemmen. Uniform moet daarnaast bijdragen aan de kwaliteit van diverse opleidingen, stages en werkervaringen in het secundair onderwijs – en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid door samen te werken aan dezelfde doelen en te werken aan objectivering. Op dit moment ligt de focus daarbij op drie verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie. 

Uniform wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen de onderwijsbehoeften en de behoeften van de betrokken sector. In een eerste fase leidde de ontwikkeling van uniforme begeleidingsdocumenten voor het leren op een werkplek tot het ontstaan van diverse werkgroepen, waaronder dus de werkgroep Thuiszorg.


Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe