Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit jaar weer Ervaar Thuiszorg.

Als school ontvingen jullie een mailtje waarbij werd gevraagd om het pakket van vorig schooljaar in traject op te nemen en dus te starten.

Fijn als je ondertussen hiermee aan de slag bent gegaan!

De ‘Covid-editie’ van 2021 bleek voor heel wat scholen evenzeer een meerwaarde, voor sommigen was dit minder evident. Een goede voorbereiding met de betrokken leerkrachten bleek ook zeker een troef! Fijn om te zien hoe leerlingen betrokken en nieuwsgierig hun vragen lanceerden! 

Dit schooljaar hopen we opnieuw live te kunnen gaan, zij het in een iets andere vorm. We zullen namelijk, bij name van overgangsjaar, Ervaar Thuiszorg waar mogelijk laten samenlopen met de ZORGBEROEPENRALLY.   Info/aanvraag tot deelname aan de zorgberoepenrally, kan via deze link.

 

CONCREET betekent dit dat we momenteel bekijken of we ET op verschillende locaties verspreid over Limburg kunnen laten plaatsvinden.

Voordelen:

-dichterbij je school, minder afstand overbruggen

-‘ingebed’ in de eigen directere omgeving (verkenning lokale mogelijkheden)

-aansluiting met de brede waaier aan zorgberoepen

 

Om de praktische organisatie op de verschillende locaties te kunnen uitvoeren, hebben we gegevens van alle scholen nodig.

Als je wil deelnemen aan Ervaar thuiszorg, kan je alle info "doorgeven" via deze link:  Ervaar thuiszorg 2022

INSCHRIJVINGEN DIE ONS NA 16 DECEMBER BEREIKEN, ZIJN ONDER VOORBEHOUD, HIERVOOR KUNNEN WE GEEN DEELNAME GARANDEREN!

(Alle data/locaties zijn immers intussen "volzet".  We bekijken wat eventueel wel kan en laten je dan bericht...)


Deel van een groter geheel

Ervaar Thuiszorg maakt deel uit van Uniform. Dit overkoepelend initiatief van de provincie Limburg moet de brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, onder meer bij het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren, … Dit voor zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als aanverwant onderwijs. 

 

Het initiatief is in het leven geroepen om de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer verder op elkaar af te stemmen. Uniform moet daarnaast bijdragen aan de kwaliteit van diverse opleidingen, stages en werkervaringen in het secundair onderwijs – en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid door samen te werken aan dezelfde doelen en te werken aan objectivering. Op dit moment ligt de focus daarbij op drie verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie. 

Uniform wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen de onderwijsbehoeften en de behoeften van de betrokken sector. In een eerste fase leidde de ontwikkeling van uniforme begeleidingsdocumenten voor het leren op een werkplek tot het ontstaan van diverse werkgroepen, waaronder dus de werkgroep Thuiszorg.


Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe