homepagina

CHARTER

thumb

Kwaliteitsvolle stages in de zorg, daar gaan we voor!


Op 14 juni ’17  kwamen directies en stagebegeleiders van secundaire scholen personenzorg en directies en mentoren van Limburgse woonzorgcentra samen in het Provinciehuis voor de ondertekening van het Charter “Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra”.

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs – Uniform zet in op het samenbrengen van onderwijs en werkveld en focust op bottom-up samenwerken aan de verbinding tussen onderwijs en werkveld met het oog op kwaliteitsvolle opleidingen en stages.

Met de ondertekening van Charter “Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra” engageren de ondertekenaars hun organisatie om de naleving van het charter structureel in te bouwen als vereiste bij de toekenning van stageplaatsen zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra. De ondertekenaars verbinden zichzelf en hun organisatie tot het wegwerken van de drempels voor kwalitatieve stage en stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra en opleidingsinstellingen, en werk te maken van de streefdoelen zoals geformuleerd in dit charter. Dit met inachtneming van de fasering in het behalen van de streefdoelen, zoals geformuleerd in het charter.


Volgende scholen en organisaties engageerden zich reeds en ondertekenden het charter

charter:  Ondertekenaars charter

Het Charter vind je hier: Charter   

Ondertekende je het charter nog niet en wil je je ook engageren – download dan dit formulier Blancoversie_charter 2017 ,onderteken het en bezorg het ons!

Charter
Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe