thumb

MENTOROPLEIDINGEN

Mentoropleidingen / Terugkomsessies Uniform

Vanuit de zorg om kwalitatieve begeleiding op de werkplek, met het oog op goed opgeleide mensen, wil Uniform mee ondersteunen in deze procesbegeleiding.

Daarom organiseren we 3 halve dagen praktische opleiding voor alle begeleiders die dagelijks met leerlingen op pad gaan, op de werkvloer of vanuit onderwijs.  We werken met gemengde groepen (begeleiders uit de bedrijven/voorzieningen en uit het onderwijs) van maximum 20 deelnemers.  We vertrekken vanuit de kwaliteiten van de begeleiders enerzijds en vanuit de kwetsbare student anderzijds. De klemtoon ligt op de praktische aanpak met oefening van coaching vaardigheden en het gebruik van de documenten van Uniform.   De opleiding is gratis.


Ook in het najaar 2024 worden opnieuw mentoropleidingen georganiseerd.  Data/info vind je hier. 

Alle reeksen zijn volzet. 

Deelnemen kan je enkel als je (uiterlijk op) 4 juni een bevestigingsmail (van:  annick.boelen@limburg.be ) hebt ontvangen.    


Sinds 01/07/2023 zijn de stagebonus, de RSZ mentorkorting, de RSZ kortingen voor leerlingen in een alternerende opleiding en de RSZ korting voor deeltijds werkende jongeren uit het beroep secundair onderwijs afgeschaft.

Nieuwe regelgeving m.b.t. de inzet en opleiding van mentoren - vanaf 1 september 2023.

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie kwalificerend werkplekleren* (www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren ) ontvangen. Het gaat om een premie die een onderneming kan krijgen voor de lerende die men onder begeleiding van een mentor (die een erkende mentoropleiding gevolgd heeft) opleidt op de werkvloer.

Meer specifiek moet het om een lerende in een duale opleiding, een alternerende opleiding of een graduaatsopleiding verpleegkunde gaan. 

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) is van toepassing voor de mentor die de mentoropleiding volgt.  

Meer info over dit Vlaams Opleidingsverlof, wie in aanmerking komt, hoe je hiervan gebruik maakt…, vind je op volgende webpagina:  www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof


Wat betekent dit concreet voor jou en je organisatie?

Situatie A. Je bent/wordt mentor van jongeren die in jouw organisatie stage doen vanuit andere opleidingen dan duaal/alternerend leren:

  • Je kan nog steeds bij ons de mentoropleiding volgen en zeer waardevolle handvatten leren over de begeleiding van jongeren.
  • Indien van toepassing voor jouw organisatie kan je gebruik maken van VOV voor het volgen van deze opleiding.
  • Je ontvangt na het volgen van de opleiding een attest als erkende mentor. Dit attest is ook geldig indien je in de toekomst wél leerlingen uit duaal/alternerend leren zou begeleiding.
  • Je organisatie ontvangt geen premies meer voor de leerlingen die jij begeleidt.

Situatie B. Je bent/wordt mentor van jongeren die in jouw organisatie op werkplekleren komen vanuit duale/alternerende opleidingen:

  • Je kan bij ons de erkende mentoropleiding volgen en zeer waardevolle handvatten leren over de begeleiding van jongeren.
  • Indien van toepassing voor jouw organisatie kan je gebruik maken van VOV voor het volgen van deze opleiding.
  • Je ontvangt na het volgen van de opleiding een attest als erkende mentor, zoals vereist voor de begeleiding van duale/alternerend lerenden.
  • Je organisatie ontvangt voor de leerlingen die jij begeleidt een premie kwalificerend werkplekleren, indien aan alle voorwaarden voldaan is.
Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe