Mentoropleidingen

Hoe begeleid je leerlingen op de werkplek? Hoe begeleid je een proces?

Hoe geef je instructies?

Hoe geef je feedback?

Wat is de waarde van een evaluatie?

Hoe pak je dit aan?

Hoe breng je moeilijke boodschappen?

Welke invloed heb je als mentor/trajectbegeleider?


Vanuit de zorg om kwalitatieve begeleiding op de werkplek, met het oog op goed opgeleide mensen, wil “Uniform” mee ondersteunen in deze procesbegeleiding.

Daarom organiseren we 3 halve dagen praktische opleiding voor alle begeleiders die dagelijks met leerlingen op pad gaan, op de werkvloer of vanuit onderwijs.

We werken met gemengde groepen (begeleiders uit de bedrijven/voorzieningen en uit het onderwijs) van maximum 20 deelnemers.  

We vertrekken vanuit de kwaliteiten van de begeleiders enerzijds en vanuit de kwetsbare student anderzijds. De klemtoon ligt op de praktische aanpak met oefening van coaching vaardigheden en het gebruik van de documenten/tools van Uniform.


Gezien er regelmatig aanvragen tot deelname geweigerd dienen te worden, terwijl er een aantal personen tijdens (één van de) sessies afwezig blijven, kan een gemiste sessie NIET ingehaald worden.   Vanuit Uniform dienen wij de kwaliteit van de mentoropleiding te bewaken, deelnemen is deelnemen aan een proces, een traject, doe je als "team".  


Nieuwe regelgeving m.b.t. de inzet en opleiding van mentoren - vanaf 1 september 2023.

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie kwalificerend werkplekleren ontvangen. Het gaat om een premie die een onderneming kan krijgen voor de lerende die men onder begeleiding van een mentor (die een erkende mentoropleiding gevolgd heeft) opleidt op de werkvloer.

Meer specifiek moet het om een lerende in een duale opleiding, een alternerende opleiding of een graduaatsopleiding verpleegkunde gaan. 

Hier dien je als deelnemer zélf het nodige te doen:  via Uniform ontvang je na afloop van de mentoropleiding een attest van deelname dat je dient te uploaden bij de bevoegde instantie. 


Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) is van toepassing voor de mentor die de mentoropleiding volgt.  

Indien je hiervoor in aanmerking komt, dien je dit bij inschrijving te laten weten.   Zo kunnen wij het nodige doen om het inschrijvingsbewijs MO Uniform aan de betreffende dienst over te maken.   Hiervoor hebben we wel ófwel je RRN, ófwel je INSZ-nummer nodig.  

Meer info over dit Vlaams Opleidingsverlof, wie in aanmerking komt, hoe je hiervan gebruik maakt…, vind je op volgende webpagina:  www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof


Data/info over de reeksen, voorjaar 2024, vind je hier.  Alle reeksen zijn intussen volzet.

Je kan niet meer inschrijven (via onderstaand formulier) inschrijven voor de reeksen, najaar 2024, data en info vind je hier.   


"Samengevat (nieuwe regelgeving)":

Sinds 1/9/'23 is er een nieuwe regelgeving m.b.t. de inzet en opleiding van mentoren.

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie kwalificerend werkplekleren ontvangen

Verder is er het Vlaams Opleidingsverlof

hetgeen van toepassing is voor de mentor die de mentoropleiding volgt. 

Wie in aanmerking komt, hoe je hiervan gebruik maakt, ... vind je op bovenvermelde webpagina's!

JOW.be – het platform voor ‘Jongeren op de werkvloer’ - zette ook alvast alle info op een rijtje: JOW


Mentoropleidingen
Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe