Deel van een groter geheel

Ervaar Thuiszorg maakt deel uit van Uniform. Dit overkoepelend initiatief van de provincie Limburg moet de brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, onder meer bij het begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren, … Dit voor zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als aanverwant onderwijs. 

 

Het initiatief is in het leven geroepen om de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer verder op elkaar af te stemmen. Uniform moet daarnaast bijdragen aan de kwaliteit van diverse opleidingen, stages en werkervaringen in het secundair onderwijs – en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid door samen te werken aan dezelfde doelen en te werken aan objectivering. Op dit moment ligt de focus daarbij op drie verschillende sectoren: zorg, nijverheid en distributie. 

Uniform wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen de onderwijsbehoeften en de behoeften van de betrokken sector. In een eerste fase leidde de ontwikkeling van uniforme begeleidingsdocumenten voor het leren op een werkplek tot het ontstaan van diverse werkgroepen, waaronder dus de werkgroep Thuiszorg.


Ervaar thuiszorg 2023


Leerkrachten 6 Verzorging ontvingen intussen een mail van Heidi Gerits, dit als herinnering aan het ‘opstarten’ van de voorbereidende lessen in het kader van Ervaar Thuiszorg.  Indien je dit bericht niet ontving, stuur je dan een mailtje naar annick.boelen@limburg.be?

In dit mailtje staat o.a. een link, met de vraag een nulmeting door je leerlingen te laten invullen.


Inzake Ervaar thuiszorg 2023 volgende info én inschrijvingslink:

  • Dit schooljaar zal Ervaar Thuiszorg doorgaan op dinsdag 7 en donderdag 9 maart '23
  • Locatie:  THOR PARK GENK
  • Ervaar thuiszorg gaat door op zelfde locatie en data als Verruim je Horizon.   Ervaar thuiszorg is echter specifiek voor leerlingen 6 verzorging.

Op Ervaar Thuiszorg kunnen de leerlingen 6 Verzorging deelnemen aan workshops, dit rond diverse thema’s, breder dan enkel ouderenzorg (kansarmoede, psychiatrie, verslavingsproblematieken, kraamzorg, dementie, hulp na operatie, …)  dit allemaal in goede banen geleid door zorgkundigen en zorgpartners van de diverse thuiszorgdiensten (Welzijnsregio, I-Mens, Familiehulp en Ferm Thuiszorg).   Ook RTC zorgt voor de nodige ondersteuning.

Inschrijvingen zijn intussen afgerond. 


Opmerking:  je schrijft via deze weg enkel in voor Ervaar thuiszorg (niet voor VRJH).

We wensen jullie een fijn leerrijk proces!Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info:

x

Evenement verwijderen

Ben je zeker dat je het evenement wilt verwijderen?

x

Evenement beheer

Evenement gegevens aanpassen.

Voeg een datum toe